Ontwerp en uitvoering

Ons werkproces is zeker zo belangrijk voor het eindresultaat, we betrekken graag de klant bij het proces, bij de ontwerpen en bij de uitvoering. In de ontwerpfase worden schetsen overlegt, modellen van klei of tekeningen in de computer, soms materiaaltesten van hout, later wordt overlegt over de werkwijze en materiaalkeuze.

Zie projecten in Menu